top of page

 

 

 

הטיפול בכריתה מזערית

ניתוח פילונידלי מזערי

הטיפול המזערי למחלה הפילונידלית כולל כריתה נקודתית נפרדת של כל אחד מהפתחים בעור והתעלות המוליכות מהם לכיסים התת-עוריים וניקוי החללים מהשערות והתוכן הדלקתי שהצטברו בהם. טיפול זה מסלק באופן ממוקד את גורמי המחלה (פתחים, תעלות ושיער), ללא צורך בכריתה רחבה ומיותרת של רקמה בריאה מסביב. עקב הכריתה המזערית של רקמה, לא נגרמת פגיעה אסטטית כלשהי ולעומת הכריתה הרחבה המסורתית, ההחלמה בשיטה המזערית מהירה וקלה לאין ערוך. הפעולה אפשרית בהרדמה מקומית, ללא צורך באשפוז וזמן הרפוי הממוצע  2-4 שבועות. במקרה של הישנות המחלה (כ-15-20%), ניתן לחזור על אותו הטיפול.

Aka: Lord & Millar operation, Bascom mark I operation, Gips operation.

בתמונה מכשירי ניקוב (מחוררים/טרפינים/פאנצ'ים) המשמשים לכריתה נקודתית של הפתחים הפילונידליים בעור והתעלות, בניתוח המזערי.

טרפינים לניתוח פילונידלי מזערי
מבנה יחידה פילונידלית בסיסית

הניתוח המזערי מותאם למבנה המיוחד של היחידה הפילונידלית הבסיסית: היחידה מורכבת מפתח עורי שמוביל לתעלה צרה מצופה בעור. התעלה נמשכת עד לכיסיה תת-עורית עם תוכן דלקתי ושיער. 

מחלה פילונידלית יכולה לכלול יחידה אחת או מספר יחידות לאורך שקע העכוז וכיסי היחידות מתאחדים לעתים לחלל אחד.

במהלך הניתוח המזערי נכרתים כל אחד מהנקבים והתעלות בעזרת מחורר (טרפין) ונוצרת תעלה בקוטר מספר מילימטרים ללא צפוי עורי פנימי. התעלה המורחבת מאפשרת לנקות בצורה יעילה את החלל התת-עורי ומאפשרת את המשך ניקוז החלל במשך מספר ימים עד התכווצותו והיעלמותו יחד עם הפתח בעור.

תרשים כריתת פתח פילונידלי עם טרפין
התכווצות היחידה הפילונידלית לאחר כריתת הפתח ונקוי החלל
תרשים ניתוח פילונידלי מזערי עם טרפינים

תרשים המדגים את כריתת הפתחים והתעלות הפילונידליות וניקוי החלל הפילונידלי עם טרפינים.

צילום ניתוחי המדגים כריתת פתח פילונידלי עם טרפין בקוטר 4מ"מ והוצאת השיער מתוך החלל התת-עורי.

ניתוח פילונידלי עם טרפין

דוגמאות ניתוחיות של ניתוח מזערי עם טרפינים ומהלך ההגלדה והרפוי תוך מספר שבועות.

מהלך רפוי ניתוח פילונידלי מזערי
מהלך רפוי ניתוח פילונידלי מזערי
pilonidalsinus.org
Layer%25202%2520copy_edited_edited.png
bottom of page