top of page

 

 

 

 

מחלה פילונידלית חוזרת או מתמשכת

מחלה פילונידלית חוזרת

אצל חלק מהמנותחים מתרחשת לעתים הפרעה מידית ברפוי ואיחוי אזור הניתוח הטרי. ההפרעה ברפוי נגרמת בדרך כלל עקב טיפול מקומי לקוי בשבועות שלאחר הניתוח ומתבטאת בהיווצרות פצעים פתוחים והפרשות לאורך שקע העכוז למשך חודשים ושנים.

רפוי פצע פילונידלי לאחר ניתוח

 

הפרעה ברפוי פצעים ניתוחיים והישנות של המחלה הם אירועים שכיחים לאחר כלל הניתוחים הפילונידליים לסוגיהם.

כ-15-25%  מהמנותחים (עד 40% במחקרים מסוימים), עלולים להזדקק לטיפולים וניתוחים נוספים עד לרפוי הסופי. אחת הסיבות לכך שלא ניתן להבטיח הצלחה ורפוי מלא באף שיטת ניתוח, נעוצה בחלקה בהתמשכות הגורמים לתופעה מלכתחילה. גורמים אלה ממשיכים להיות פעילים גם לאחר ניתוח ולהביא  להיווצרות פתחים חדשים, חדירת שער ולהישנות התופעה. מצב זה מחייב בדרך כלל טיפול ניתוחי נוסף.

אי רפוי מתמשך לאחר ניתוח פילונידלי

במצב זה ניתן עדיין לגרום לרפוי, ללא ניתוח נוסף, על ידי הסרה קפדנית של השער מאזור הפצעים והעור סביבם,

חבישה מפרידת עכוזים ושטיפות, תוך המשך מעקב וביקורת כירורגית (פרוט בסעיף הטיפול לאחר ניתוח).

pilonidalsinus.org
Layer%25202%2520copy_edited_edited.png
bottom of page