top of page

 

ברוכים הבאים לאתר הפילונידלי

הכל על סינוס פילונידלי. מידע על הטיפול החדיש בכריתה מזערית והניתוחים המסורתיים בכריתה רחבה. הוראות טיפול לאחר ניתוח. התמודדות עם מחלה חוזרת והפרעות ברפוי.

המידע באתר נועד לשפר את איכות הטיפול וסיכויי הצלחתו.

המחבר:  דר' משה גיפס (Moshe Gips), בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, מומחה בכירורגיה כללית.  

במהלך שנות ה-90 פיתח שיטת טיפול קלה יותר למחלה הפילונידלית שמבוססת על כריתה נקודתית מינימלית של מוקדי המחלה בעזרת מחוררים זעירים (Punches, Trephines). השיטה פורסמה בספרות הרפואית תחת הכותרת

"Minimal surgery for pilonidal sinus using trephines". הטיפול מתואר בהמשך, בסעיף "ניתוח מזערי".

המידע באתר מבוסס ברובו על מחקר הספרות הרפואית בנושא, ובחלקו, על דעותיו וניסיונו של המחבר.  מטרת האתר לספק מידע למטופלים ומטפלים על מגוון הניתוחים הקיימים לרפוי המחלה ועצות לטיפול יעיל לאחר ניתוח. 

המידע באתר איננו תחליף לבדיקה ויעוץ אישי על ידי רופא מנתח.

התמונות באתר שורטטו על ידי מחבר האתר או לוקטו ממאמרים רפואיים ומהרשת ועברו עיבוד גרפי והתאמה לאתר על ידי המחבר. (אזהרה! חלק מהתמונות הרפואיות איננו נעים לצפייה).

תחילת פעילות האתר 1/2014. עודכן 2/2020.

pilonidalsinus.org
Layer%25202%2520copy_edited_edited.png
bottom of page