top of page

 

ברוכים הבאים לאתר הפילונידלי

הכל על סינוס פילונידלי. מידע על הטיפולים המזעריים החדישים ועל הניתוחים המסורתיים בכריתה רחבה. הוראות טיפול לאחר ניתוח והתמודדות עם מחלה חוזרת והפרעות ברפוי.

המידע באתר נועד לאפשר בחירה מושכלת בטיפול המתאים ולשפר את איכות הטיפול וסיכויי הצלחתו.

המחבר:  דר' משה גיפס (Moshe Gips), בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, מומחה בכירורגיה כללית.  

במהלך שנות ה-90 פיתח שיטת טיפול קלה יותר למחלה הפילונידלית שמבוססת על כריתה נקודתית מינימלית של מוקדי המחלה בעזרת מחוררים זעירים (Punches, Trephines). השיטה פורסמה בספרות הרפואית תחת הכותרת

"Minimal surgery for pilonidal sinus using trephines". הטיפול מתואר בהמשך, בסעיף "טיפולים מזעריים".

המידע באתר מבוסס ברובו על מחקר הספרות הרפואית בנושא, ובחלקו, על דעותיו וניסיונו של המחבר.  מטרת האתר לספק מידע למטופלים ומטפלים על המחלה הפילונידלית ועל מגוון הטיפולים הקיימים עבורה. 

המידע באתר איננו תחליף לבדיקה ויעוץ אישי על ידי רופא מנתח.

התמונות באתר שורטטו על ידי מחבר האתר או לוקטו ממאמרים רפואיים ומהרשת ועברו עיבוד גרפי והתאמה לאתר על ידי המחבר. (אזהרה! חלק מהתמונות הרפואיות איננו נעים לצפייה).

תחילת פעילות האתר 1/2014. עודכן 4/2023.

pilonidalsinus.org
Layer%25202%2520copy_edited_edited.png
bottom of page