top of pageטיפולים מזעריים

ניתוח פילונידלי מזערי

בשנים האחרונות התרחב השימוש בטיפולים זעיר פולשניים למחלה הפילונידלית, כולל טיפול מזערי עם טרפין, טיפול אנדוסקופי וטיפול בקרן לייזר.

1. שיטה זעיר פולשנית לטיפול במחלה פילונידלית פורסמה בשנת 2008. הטיפול כולל שימוש במחוררים דקים (טרפינים) לכריתה נקודתית נפרדת של כל אחד מהפתחים בעור והתעלות המוליכות מהם לכיסים התת-עוריים וניקוי החללים מהשערות והתוכן הדלקתי שהצטברו בהם. טיפול זה מסלק באופן ממוקד את גורמי המחלה (פתחים, תעלות ושיער), ללא צורך בכריתה רחבה ומיותרת של רקמה בריאה מסביב. עקב הכריתה המזערית של רקמה, לא נגרמת פגיעה אסטטית כלשהי ולעומת הכריתה הרחבה המסורתית, ההחלמה בשיטה המזערית מהירה וקלה לאין ערוך. הפעולה אפשרית בהרדמה מקומית, ללא צורך באשפוז וזמן הרפוי הממוצע  2-4 שבועות. במקרה של הישנות המחלה (כ-20%), ניתן לחזור על אותו הטיפול.

Aka: Lord & Millar operation, Bascom "pit picking" operation, Gips "trephine" operation.

 

בתמונה מכשירי ניקוב (מחוררים/טרפינים/פאנצ'ים) המשמשים לכריתה נקודתית של הפתחים הפילונידליים בעור והתעלות, בניתוח המזערי.

טרפינים לניתוח פילונידלי מזערי

צילום ניתוחי מדגים כריתת פתח פילונידלי עם טרפין בקוטר 4מ"מ והוצאת השיער מתוך החלל התת-עורי.

ניתוח פילונידלי עם טרפין

*הסבר מורחב על הטיפול המזערי עם טרפין, בתחתית העמוד.

2. טכניקה זעיר-פולשנית חדשנית, שפורסמה בשנת 2014, היא הטיפול האנדוסקופי נתמך-וידאו למחלה פילונידלית. אנדוסקופים הם צינורות דקים עם מצלמה ואור בקצותיהם. האנדוסקופ מושחל לחלל התת-עורי הפילונידלי ומאפשר סריקה והצגה של החלל ושלוחותיו על צג וידאו. דרך האנדוסקופ ניתן להסיר שיער ופסולת מהחלל תחת שליטה חזותית ישירה. האנדוסקופ מאפשר גם לצרוב דרכו את דפנות החלל ותכולתו באמצעות זרם חשמלי או קרן לייזר.

3. צריבה של הכיס והפתחים הפילונידליים עם קרן לייזר אפשרית גם ללא צורך באנדוסקופ וללא בקרת וידאו: לאחר ניקוי ראשוני של תוכן הכיס, מוחדר לתוכו סיב אופטי. הסיב נושא קרן לייזר שצורבת את דפנות הכיס וגורמת להתכווצותו.

לטיפול אנדוסקופי וטיפול לייזר אותם היתרונות כמו לניתוח הטרפין, כולל חתכים קטנים, פחות כאב וצלקות, וזמן החלמה מהיר. עם זאת, נדרשים עבורם משאבים וציוד יקרים. כמו כן, אין עדיין הוכחה שהם יעילים יותר מניתוח הטרפין המזערי, ברפוי המחלה בטווח הארוך.

4. טיפול מזערי נוסף, וותיק יותר, לצריבה והרס החלל הפילונידלי, מבוצע על ידי הזרקת חומצה קרבולית (פנול} לתוך חלל הכיס, כטיפול יחיד או כהשלמה לניתוח הטרפין. הטיפול מצריך לעיתים קרובות מספר מפגשי הזרקה ואינו נמצא בשימוש נרחב על ידי מנתחים.

מבנה יחידה פילונידלית בסיסית

הסבר מורחב על ניתוח מזערי עם טרפין

הניתוח המזערי מותאם למבנה המיוחד של היחידה הפילונידלית הבסיסית: היחידה מורכבת מפתח עורי שמוביל לתעלה צרה מצופה בעור. התעלה נמשכת עד לכיס תת-עורי עם תוכן דלקתי ושיער. 

מחלה פילונידלית יכולה לכלול יחידה אחת או מספר יחידות לאורך שקע העכוז וכיסי היחידות מתאחדים לעתים לחלל אחד.

במהלך הניתוח המזערי נכרתים כל אחד מהנקבים והתעלות בעזרת מחורר (טרפין) ונוצרת תעלה בקוטר מספר מילימטרים ללא צפוי עורי פנימי. התעלה המורחבת מאפשרת לנקות בצורה יעילה את החלל התת-עורי ומאפשרת את המשך ניקוז החלל במשך מספר ימים עד התכווצותו והיעלמותו יחד עם הפתח בעור.

תרשים כריתת פתח פילונידלי עם טרפין
התכווצות היחידה הפילונידלית לאחר כריתת הפתח ונקוי החלל
תרשים ניתוח פילונידלי מזערי עם טרפינים

תרשים המדגים את כריתת הפתחים והתעלות הפילונידליות וניקוי החלל הפילונידלי עם טרפינים.

דוגמאות ניתוחיות של ניתוח מזערי עם טרפינים ומהלך ההגלדה והרפוי תוך מספר שבועות.

מהלך רפוי ניתוח פילונידלי מזערי
מהלך רפוי ניתוח פילונידלי מזערי
pilonidalsinus.org
Layer%25202%2520copy_edited_edited.png
bottom of page