top of page

 

מילון מונחים פילונידלי

 פילונידל  (Pilonidal) –  מהשפה הלטינית: שיער מקנן. במשמעות: מכיל שיער.
סינוס או ציסטה (Sinus, Cyst) –  חלל או כיס תת-עורי (בהקשר הפילונידלי).
סינוס פילונידלי (Pilonidal Sinus) – חלל תת-עורי המכיל שיער. מתפתח בדרך כלל בקרקעית שקע העכוז,

מעל אזור חוליות הקצה של עמוד השדרה (עצם ה"זנב").
פיסטולה פילונידלית (Pilonidal Fistula) – נצור, תעלה דלקתית תת-עורית שראשיתה בחלל הפילונידלי שבשקע העכוז ומשם מתארכת בהדרגה לכוון שיפולי הגב, העכוזים או לכוון אזור פי הטבעת, תוך יצירת פצעי מוצא משניים, מפרישים, במקומות אלה.
*הערה: מחלה פילונידלית יכולה לכלול כיס תת-עורי בודד או מספר כיסים עם שיער, עם פיסטולות פילונידליות, או בלעדיהן. 
*הערה: הכינויים סינוס, ציסטה או פיסטולה פילונידלית, משמשים לעיתים קרובות לתיאור אותה מחלה פילונידלית, ללא קשר לפרוש המדויק של הכינוי.
מורסה פילונידלית (Pilonidal Abscess) – חלל מוגלתי שנוצר בסינוס פילונידלי. זהו אירוע חד המצריך טיפול וניקוז דחופים.
"שערה הפוכה", "שערה שצומחת הפוך", "שערה חודרת", "שערה חודרת בעצם הזנב" – מטופלים רבים

(גם מטפלים), מרבים להשתמש במונחים אלה, אך הם אינם מדויקים. השערות המצטברות בחלל התת-עורי הן בדרך כלל שערות חופשיות. השערות נושרות מכל חלקי הגוף (בעיקר מהקרקפת), נלכדות בשקע העכוז ונכנסות לכיסים התת-עוריים דרך פתחים שנוצרו בעור לאחר דלקת מקומית. 

"כאב בעצם הזנב", כאב בישיבה בעצם הזנב" - הכאב במחלה פילונידלית נובע מהתהליך הדלקתי בשקע העכוז, בעור ומתחתיו, ולא קשור ל"עצם הזנב". קיימת גם תופעה של רגישות או כאב באזור עצם הזנב עקב ישיבה או לחץ מקומי מתמשכים או לאחר חבלה מקומית וללא קשר למחלה פילונידלית.

pilonidalsinus.org
Layer%25202%2520copy_edited_edited.png
bottom of page